Skip Nav
Yara Shahidi

Yara Shahidi

Born
in
Minneapolis, Minnesota, USA
Age
19
SHARE THIS PAGE:

Latest Yara Shahidi

Chunky Chainlink Necklace Trend 2019
Yara Shahidi Blue Skirt at the BET Awards 2019
Yara Shahidi Pink Hair June 2019
Yara Shahidi Braid Accessory Trend
Yara Shahidi Makeup Video For Vogue
Yara Shahidi Outfit Met Gala 2019
Yara Shahidi Purple Eyebrows 2019
Yara Shahidi's SAG Awards 2019 Makeup
Yara Shahidi SAG Awards Dress 2019
Yara Shahidi Loves a $34 Burt's Bees Cleanser
How Yara Shahidi Keeps Her Nails Healthy
Yara Shahidi Beauty Diversity
All the Latest From Ryan Reynolds